องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โทรศัพท์ 045-761848 โทรสาร 045-761848
​​

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

วีดีโอแนะนำจังหวัด 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000002
วันนี้ 000019
วานนี้ 000006
เดือนนี้ 000217
เดือนก่อน 000447
ปีนี้ 002121
ปีก่อน 003989

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 : [12 พ.ค. 64]
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ : [12 พ.ค. 64]
  ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 : [5 พ.ค. 64]
  ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก) : [5 พ.ค. 64]
  ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก) : [5 พ.ค. 64]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้คุณ ให้โทษ และการสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงาน ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง : [5 พ.ค. 64]
  ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก) : [5 พ.ค. 64]
  ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง) : [5 พ.ค. 64]
  ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง) : [5 พ.ค. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร