องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โทรศัพท์ 045-761848 โทรสาร 045-761848
​​

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

วีดีโอแนะนำจังหวัด 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000011
วันนี้ 000004
วานนี้ 000011
เดือนนี้ 000011
เดือนก่อน 000495
ปีนี้ 000951
ปีก่อน 003989

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 : [28 ต.ค. 63]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2564 : [21 ต.ค. 63]
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 : [21 ต.ค. 63]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง แจ้งให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 : [30 ก.ค. 63]
  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 : [30 ก.ค. 63]
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล : [16 มิ.ย. 63]
  ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล : [16 มิ.ย. 63]
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ : [15 มิ.ย. 63]
  คู่มือการจัดทำงบประมาณ : [15 มิ.ย. 63]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร