สาระจากเชียงเพ็ง : องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 14

หัวข้อสาระจากเชียงเพ็ง วันที่ ผู้ชม
เรียนออนไลน์ (online) 20 หลักสูตร จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

...

5 พ.ค. 63 152
การปลูกผักแบบคีโฮล

        ...

22 เม.ย. 63 189
การทำน้ำหมักและปุ๋ยหมักชีวภาพ

สูตรการทำน้ำหมักและปุ๋ยหมักชีวภาพ  https://www.baanlaesuan.com/186666/garden-farm/compost...

22 เม.ย. 63 98
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19 (Covid19)

                 ...

17 เม.ย. 63 259
โรคตุ่มน้ำพอง

...

8 ส.ค. 62 217
ซิฟิลิส โรคติดต่อที่ต้องรู้จัก

...

8 ส.ค. 62 197
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วไม่เป็นหวัดเลยจริงหรือ

...

8 ส.ค. 62 112
วัณโรคหลังโพรงจมูก

...

8 ส.ค. 62 121
ไข้เลือดออกครั้งที่สองต้องระวังจริงหรือ ?

...

8 ส.ค. 62 65
รู้เท่าทันมะเร็งปากมดลูก

...

8 ส.ค. 62 93
กลุ่มเสี่ยงโรคไวรัสทางเดินหายใจในหน้าฝน

...

8 ส.ค. 62 99
ภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง

...

8 ส.ค. 62 174
อาการภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ที่รุนแรง

...

8 ส.ค. 62 167
ผูัสูงอายุกับโรคที่้ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

...

8 ส.ค. 62 87
โรคหืด รักษาไม่หายขาด แต่ควบคุมได้

...

31 ต.ค. 61 120
โรคหืด โรคใกล้ตัวที่ควรรู้จัก

...

31 ต.ค. 61 65
Fast สัญญาณโรคหลอดเลือดสมอง

...

31 ต.ค. 61 115
ปฏิบัติตัวอย่างไรห่างไกลมะเร็งหลอดอาหาร

...

31 ต.ค. 61 101
10 พฤติกรรมเสี่ยงดื้อยา

...

31 ต.ค. 61 65
6 อาการเสี่ยงโรคหัวใจ

...

19 ต.ค. 61 184