สาระจากเชียงเพ็ง : องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 9

หัวข้อสาระจากเชียงเพ็ง วันที่ ผู้ชม
เรียนออนไลน์ (online) 20 หลักสูตร จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

...

5 พ.ค. 63 57
การปลูกผักแบบคีโฮล

        ...

22 เม.ย. 63 104
การทำน้ำหมักและปุ๋ยหมักชีวภาพ

สูตรการทำน้ำหมักและปุ๋ยหมักชีวภาพ  https://www.baanlaesuan.com/186666/garden-farm/compost...

22 เม.ย. 63 44
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19 (Covid19)

                 ...

17 เม.ย. 63 70
โรคตุ่มน้ำพอง

...

8 ส.ค. 62 113
ซิฟิลิส โรคติดต่อที่ต้องรู้จัก

...

8 ส.ค. 62 113
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วไม่เป็นหวัดเลยจริงหรือ

...

8 ส.ค. 62 58
วัณโรคหลังโพรงจมูก

...

8 ส.ค. 62 66
ไข้เลือดออกครั้งที่สองต้องระวังจริงหรือ ?

...

8 ส.ค. 62 35
รู้เท่าทันมะเร็งปากมดลูก

...

8 ส.ค. 62 51
กลุ่มเสี่ยงโรคไวรัสทางเดินหายใจในหน้าฝน

...

8 ส.ค. 62 55
ภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง

...

8 ส.ค. 62 95
อาการภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ที่รุนแรง

...

8 ส.ค. 62 82
ผูัสูงอายุกับโรคที่้ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

...

8 ส.ค. 62 34
โรคหืด รักษาไม่หายขาด แต่ควบคุมได้

...

31 ต.ค. 61 83
โรคหืด โรคใกล้ตัวที่ควรรู้จัก

...

31 ต.ค. 61 41
Fast สัญญาณโรคหลอดเลือดสมอง

...

31 ต.ค. 61 80
ปฏิบัติตัวอย่างไรห่างไกลมะเร็งหลอดอาหาร

...

31 ต.ค. 61 65
10 พฤติกรรมเสี่ยงดื้อยา

...

31 ต.ค. 61 41
6 อาการเสี่ยงโรคหัวใจ

...

19 ต.ค. 61 123