แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 13

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
แผนการจัดหาพัสดุ สำนักงานปลัดฯ ประจำปี 2564   20 เม.ย. 64 37
แผนการจัดหาพัสดุ กองคลัง ประจำปี 2564   20 เม.ย. 64 27
แผนการจัดหาพัสดุ กองช่าง ประจำปี 2564   20 เม.ย. 64 31
แผนการจัดหาพัสดุ กองการศึกษา ประจำปี 2564   20 เม.ย. 64 29
ผด.2 ประจำปีงบประมาณ 2563   15 มิ.ย. 63 48