สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 14

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2563   20 เม.ย. 64 22
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563   20 เม.ย. 64 22
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม 2563   20 เม.ย. 64 21
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม 2564   20 เม.ย. 64 16
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564   20 เม.ย. 64 20
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม 2564   20 เม.ย. 64 16
เมษายน 2562   15 มิ.ย. 63 39
พฤษภาคม 2562   15 มิ.ย. 63 42
มิถุนายน 2562   15 มิ.ย. 63 41
กรกฏาคม 2562   15 มิ.ย. 63 39
สิงหาคม 2562   15 มิ.ย. 63 37
กันยายน 2562   15 มิ.ย. 63 35