ผลประกอบการธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง


ออนไลน์ : 6

ผลประกอบการธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง วันที่ โหลด
ผลประกอบการ ณ 7 พฤษภาคม 2563   7 พ.ค. 63 18
ยอดฌาปนกิจสงเคราะห์ ณ 7 พฤษภาคม 2563   7 พ.ค. 63 17
บัญชีสรุปผล ธ.ขยะ ณ 7.5.63   7 พ.ค. 63 13
ปริมาณขยะรีไซเคิล ณ มี.ค.63   5 พ.ค. 63 15
ปริมาณขยะรีไซเคิล โดยแยกประเภทชนิดขยะ   5 พ.ค. 63 13
ผลประกอบการ ณ 5 พฤษภาคม 2563   5 พ.ค. 63 13
ยอดฌาปนกิจสงเคราะห์ ปี 2562   5 พ.ค. 63 11
ยอดฌาปนกิจสงเคราะห์ ณ พฤษภาคม 2563   5 พ.ค. 63 15
การสร้างวินัยสู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืน 3 RS ช่วยชาติ   7 ก.ย. 61 104
การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะ ด้วย 3R   7 ก.ย. 61 100
การคัดแยกขยะอันตรายในครัวเรือน   7 ก.ย. 61 122
การใช้ถังหมักเศษอาหาร   6 ก.ย. 61 97
การใช้ถังหมักเศษอาหาร   6 ก.ย. 61 95
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)   6 ก.ย. 61 95
สิทธิประโยชน์สมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง   5 ก.ย. 61 109
การคัดแยกขยะ 3RS   5 ก.ย. 61 130
การจัดการขยะแบบครบวงจร   5 ก.ย. 61 100
ขยะรีไซเคิล (Recycle)   5 ก.ย. 61 111
ธนาคารทองคำ   5 ก.ย. 61 122
การเลี้ยงไส้เดือน   5 ก.ย. 61 102
แนวทางจัดการของเสียอันตราย   5 ก.ย. 61 105
ประเภทของเสียอันตราย   5 ก.ย. 61 93
ข้อบังคับธนาคารขยะ   5 ก.ย. 61 993