ผลประกอบการธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง


ออนไลน์ : 8

ผลประกอบการธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง วันที่ โหลด
ผลประกอบการ ณ 7 พฤษภาคม 2563   7 พ.ค. 63 64
ยอดฌาปนกิจสงเคราะห์ ณ 7 พฤษภาคม 2563   7 พ.ค. 63 58
บัญชีสรุปผล ธ.ขยะ ณ 7.5.63   7 พ.ค. 63 54
ปริมาณขยะรีไซเคิล ณ มี.ค.63   5 พ.ค. 63 53
ปริมาณขยะรีไซเคิล โดยแยกประเภทชนิดขยะ   5 พ.ค. 63 51
ผลประกอบการ ณ 5 พฤษภาคม 2563   5 พ.ค. 63 47
ยอดฌาปนกิจสงเคราะห์ ปี 2562   5 พ.ค. 63 46
ยอดฌาปนกิจสงเคราะห์ ณ พฤษภาคม 2563   5 พ.ค. 63 54
การสร้างวินัยสู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืน 3 RS ช่วยชาติ   7 ก.ย. 61 141
การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะ ด้วย 3R   7 ก.ย. 61 146
การคัดแยกขยะอันตรายในครัวเรือน   7 ก.ย. 61 159
การใช้ถังหมักเศษอาหาร   6 ก.ย. 61 126
การใช้ถังหมักเศษอาหาร   6 ก.ย. 61 126
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)   6 ก.ย. 61 145
สิทธิประโยชน์สมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง   5 ก.ย. 61 165
การคัดแยกขยะ 3RS   5 ก.ย. 61 1119
การจัดการขยะแบบครบวงจร   5 ก.ย. 61 739
ขยะรีไซเคิล (Recycle)   5 ก.ย. 61 161
ธนาคารทองคำ   5 ก.ย. 61 256
การเลี้ยงไส้เดือน   5 ก.ย. 61 154
แนวทางจัดการของเสียอันตราย   5 ก.ย. 61 139
ประเภทของเสียอันตราย   5 ก.ย. 61 133
ข้อบังคับธนาคารขยะ   5 ก.ย. 61 1832