ผลประกอบการธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง


ออนไลน์ : 14

ผลประกอบการธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง วันที่ โหลด
ผลประกอบการ ณ 7 พฤษภาคม 2563   7 พ.ค. 63 153
ยอดฌาปนกิจสงเคราะห์ ณ 7 พฤษภาคม 2563   7 พ.ค. 63 145
บัญชีสรุปผล ธ.ขยะ ณ 7.5.63   7 พ.ค. 63 140
ปริมาณขยะรีไซเคิล ณ มี.ค.63   5 พ.ค. 63 136
ปริมาณขยะรีไซเคิล โดยแยกประเภทชนิดขยะ   5 พ.ค. 63 140
ผลประกอบการ ณ 5 พฤษภาคม 2563   5 พ.ค. 63 126
ยอดฌาปนกิจสงเคราะห์ ปี 2562   5 พ.ค. 63 120
ยอดฌาปนกิจสงเคราะห์ ณ พฤษภาคม 2563   5 พ.ค. 63 129
การสร้างวินัยสู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืน 3 RS ช่วยชาติ   7 ก.ย. 61 233
การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะ ด้วย 3R   7 ก.ย. 61 222
การคัดแยกขยะอันตรายในครัวเรือน   7 ก.ย. 61 252
การใช้ถังหมักเศษอาหาร   6 ก.ย. 61 201
การใช้ถังหมักเศษอาหาร   6 ก.ย. 61 213
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)   6 ก.ย. 61 222
สิทธิประโยชน์สมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง   5 ก.ย. 61 246
การคัดแยกขยะ 3RS   5 ก.ย. 61 2759
การจัดการขยะแบบครบวงจร   5 ก.ย. 61 1828
ขยะรีไซเคิล (Recycle)   5 ก.ย. 61 256
ธนาคารทองคำ   5 ก.ย. 61 621
การเลี้ยงไส้เดือน   5 ก.ย. 61 229
แนวทางจัดการของเสียอันตราย   5 ก.ย. 61 220
ประเภทของเสียอันตราย   5 ก.ย. 61 207
ข้อบังคับธนาคารขยะ   5 ก.ย. 61 2312