ผลประกอบการธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง


ออนไลน์ : 4

ผลประกอบการธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง วันที่ โหลด
ผลประกอบการ ณ 7 พฤษภาคม 2563   7 พ.ค. 63 33
ยอดฌาปนกิจสงเคราะห์ ณ 7 พฤษภาคม 2563   7 พ.ค. 63 28
บัญชีสรุปผล ธ.ขยะ ณ 7.5.63   7 พ.ค. 63 26
ปริมาณขยะรีไซเคิล ณ มี.ค.63   5 พ.ค. 63 24
ปริมาณขยะรีไซเคิล โดยแยกประเภทชนิดขยะ   5 พ.ค. 63 23
ผลประกอบการ ณ 5 พฤษภาคม 2563   5 พ.ค. 63 23
ยอดฌาปนกิจสงเคราะห์ ปี 2562   5 พ.ค. 63 21
ยอดฌาปนกิจสงเคราะห์ ณ พฤษภาคม 2563   5 พ.ค. 63 24
การสร้างวินัยสู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืน 3 RS ช่วยชาติ   7 ก.ย. 61 115
การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะ ด้วย 3R   7 ก.ย. 61 110
การคัดแยกขยะอันตรายในครัวเรือน   7 ก.ย. 61 133
การใช้ถังหมักเศษอาหาร   6 ก.ย. 61 107
การใช้ถังหมักเศษอาหาร   6 ก.ย. 61 105
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)   6 ก.ย. 61 106
สิทธิประโยชน์สมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง   5 ก.ย. 61 120
การคัดแยกขยะ 3RS   5 ก.ย. 61 204
การจัดการขยะแบบครบวงจร   5 ก.ย. 61 115
ขยะรีไซเคิล (Recycle)   5 ก.ย. 61 120
ธนาคารทองคำ   5 ก.ย. 61 165
การเลี้ยงไส้เดือน   5 ก.ย. 61 117
แนวทางจัดการของเสียอันตราย   5 ก.ย. 61 115
ประเภทของเสียอันตราย   5 ก.ย. 61 102
ข้อบังคับธนาคารขยะ   5 ก.ย. 61 1370