ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 19

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนสิงหาคม 2564   7 ก.ย. 65 13
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ เดือนกรกฎาคม 2565   15 ส.ค. 65 20
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนมิถุนายน 2565   19 ก.ค. 65 22
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนเมษายน 2565   8 มิ.ย. 65 32
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนพฤษภาคม 2565   8 มิ.ย. 65 28
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนมีนาคม 2565   8 เม.ย. 65 49
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนกุมภาพันธ์ 2565   10 มี.ค. 65 55
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนมกราคม 2565   15 ก.พ. 65 65
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนธันวาคม 2564   0 -1957 56
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนตุลาคม 2564   0 -1957 54
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนพฤศจิกายน 2564   0 -1957 51