ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 11

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน สิงหาคม 256๔   1 ก.ย. 64 14
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 256๔   2 ส.ค. 64 4
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564   10 มิ.ย. 64 13
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน เมษายน 2564   21 พ.ค. 64 19
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563   20 เม.ย. 64 38
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563   20 เม.ย. 64 46
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563   20 เม.ย. 64 38
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน มกราคม 2564   20 เม.ย. 64 40
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564   20 เม.ย. 64 28
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564   19 เม.ย. 64 25
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2562   15 มิ.ย. 63 62