กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564


ออนไลน์ : 4

Gallery :: กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง จัดกิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" ประจำปี 2564 และเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม 2564 โดยร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช
วันที่ : 21 ตุลาคม 64   View : 17