มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวตามมาตรการโควิด-19


ออนไลน์ : 3

Gallery :: มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวตามมาตรการโควิด-19
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง มอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัวตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรค และมาตรการโควิด-19
วันที่ : 14 ตุลาคม 64   View : 12