ประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับผู้เข้ารับการสรรหา/คัดเลือกคณะกรรมการลุ่มน้ำ ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับผู้เข้ารับการสรรหา/คัดเลือกคณะกรรมการลุ่มน้ำ ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำ

ประชาสัมพันธ์คู่มือ สร้างการรับรู้หลักเกณฑ์ วิธีการ การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้ง ๒๒ กลุ่ม ลุ่มน้ำ ๗๖ จังหวัด
เปิดไฟล์
โพสโดย : thanamat   วันที่ : 11 พฤศจิกายน 64   View : 12
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :