ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมแพสูบน้ำ ประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง 17 ก.พ. 63 0
ประกาศราคากลางประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ หมู่ 1, 7,ตำบลเชียงเพ็ง 14 ม.ค. 63 12
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายเซใต้ตอนบน หมู่ 2 บ้านเซ 14 ม.ค. 63 8
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี 14 ม.ค. 63 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและแพสูบน้ำ(ตัดบ้านพัก) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ 2 13 ม.ค. 63 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและแพสูบน้ำ(ตัดบ้านพัก) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ 7 13 ม.ค. 63 9
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายดำ หินอ่อน - ประปา หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง 6 ม.ค. 63 8
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายนานางราตรี - นานางบุญยืน หมู่ 6 บ้านท่าลาด 6 ม.ค. 63 8
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายสุบิน หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง 6 ม.ค. 63 6
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายเซซ่ง - คำพระ หมู่ 4 บ้านเซซ่ง 6 ม.ค. 63 7
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายนาเหล่า หมู่ 1 บ้านเชียงเพ็ง 6 ม.ค. 63 5
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายหนอบุ่งฮี - หนองบัวแดง หมู่ 5 บ้านโนนตูม 6 ม.ค. 63 5
ประกาศราคากลางประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ หมู่ 2, 3, 4 ตำบลเชียงเพ็ง 17 ธ.ค. 62 7
ประกาศจัดซื้อวัสดุอื่นๆ (สารส้ม,คลอรีน) 16 ธ.ค. 62 6
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายทวี เข็มพันธ์ - ไปท่าเครื่อง หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง 3 ธ.ค. 62 16
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายเชียงเพ็ง - กลางสระเกษ หมู่ 1 3 ธ.ค. 62 12
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายร่องซัน-นานางทองสา หมู่ 5 บ้านโนนตูม 3 ธ.ค. 62 15
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายกุดม่วง หมู่ 3 บ้านโนนม่วง 3 ธ.ค. 62 12
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายพันธ์ เนินทราย - ที่ราชพัสดุ หมู่ 1 บ้านเชียงเพ็ง 28 พ.ย. 62 15
ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและแพรสูบน้ำ (ตัดบ้านพัก) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ 7 25 พ.ย. 62 15
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและแพรสูบน้ำ (ตัดบ้านพัก) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ 2 25 พ.ย. 62 17
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายร่องซัน-นานายแดง หมู่ 5 บ้านโนนตูม 22 พ.ย. 62 27
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายเซซ่ง-กลางสระเกษ หมู่ 4 บ้านเซซ่ง 22 พ.ย. 62 12
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายโนนสีนา หมู่ 1 บ้านเชียงเพ็ง 22 พ.ย. 62 27
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายหนองแวง หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง 22 พ.ย. 62 23
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงสถานีผลิตน้ำประปา หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง 13 พ.ย. 62 20
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายร่องซัน - นานายสุนทร หมู่ 5 6 พ.ย. 62 15
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายกุดฝาง หมู่ 2 บ้านเซ 6 พ.ย. 62 19
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายท่าเครื่อง - โคกหินแห่ หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง 6 พ.ย. 62 22
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายโนนผักสังข์ 4 พ.ย. 62 30