ข่าวรับสมัคร : องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 21

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง 28 มี.ค. 65 164
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 24 มี.ค. 65 183
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 มี.ค. 65 162
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 1 มี.ค. 65 146
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 25 ก.พ. 65 145
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 ก.พ. 65 250
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น 14 มิ.ย. 64 315
รับสมัครสมาชิกธนาคารขยะหมู่บ้าน/ตำบลเชียงเพ็ง 5 ก.ย. 61 554
รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเชียงเพ็ง 5 ก.ย. 61 505
รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 5 ก.ย. 61 588
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 0 -1957 84
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง 0 -1957 79