กองช่าง


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายรชตขจรพล ปิยะนันท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 088-6765902


นายนิกร อาจสาลี
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน


- ว่าง -
นายช่างไฟฟ้า (ปง/ชง)
เบอร์โทร : -


นายสาคร เหล่าสุโพธิ์
พนักงานสูบน้ำ


นายคมกริช พลเมือง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายมนตรี เนินทราย
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายบุญส่ง เนินทราย
คนงานเครื่องสูบน้ำ


นายธนวินท์ วิทยาศิลป์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา


นายสุวันชัย จูมทอง
คนงานทั่วไป