รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ที่ 2 (ม.ค. 2565 - มี.ค. 2565)


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ที่ 2 (ม.ค. 2565 - มี.ค. 2565)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 2 (ม.ค. 2565 - มี.ค. 2565)
โพสโดย : wipada   วันที่ : 12 เมษายน 2565   View : 118
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักในหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านโนนม่วง  (ดู 793)
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ 5 บ้านโนนตูม ( เอกสารเพิ่มเติม )  (ดู 552)
โครงการวางท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก จากศาลาประชาคมหน้าวัด หมู่ 4 บ้านเซซ่ง  (ดู 530)
โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. สายจากบ้านนายบัณดิษฐ์ สุวรรณพงษ์-บ้านนายทวี วงรัตน์ บ้านท่าลาด หมู่ 6  (ดู 520)
​ โครงการวางท่อระบายน้ำจากหน้าโรงเรียน-บ้านนายดำ หินอ่อน หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง  (ดู 1074)
โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ บ้านเซ หมู่ 2  (ดู 628)
จัดซื้อวัสดุอื่นๆ (สารส้ม,คลอรีน)  (ดู 1035)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :