ยกเลิกภารกิจสนับสนุนถุงยังชีพช่วยเหลือกรณีโรคโควิด 19


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: ยกเลิกภารกิจสนับสนุนถุงยังชีพช่วยเหลือกรณีโรคโควิด 19

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ มีแนวโน้มลดความรุนแรงลง เพราะประชาชนส่วนใหญ่ได้รับวัคซีน และมียาเพียงพอในการดูแลผู้ป่วยของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็งจึงขอยกเลิกภารกิจการแจกจ่ายถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ป่วยและบุคคลกลุ่มเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ประกอบกับสถานะการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็งมีงบประมาณจำกัด หากยังมีการดำเนินการจะกระทบไปยังภารกิจอื่นๆ ด้วย อย่างไรก็ตามถึงแม้อาการความรุนแรงจะลดลงแต่ก็ยังมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และติดเชื้อได้ง่าย จึงควรปฏิบัติตนตามคำแนะนำของสาธารณสุข เช่น การสวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ หลีกเลี่ยงที่ที่มีคนแออัดจำนวนมาก เป็นต้น
โพสโดย : thanamat   วันที่ : 7 มิถุนายน 2565   View : 112
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :