การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ประจำปี 2565


ออนไลน์ : 15

หัวข้อ :: การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ประจำปี 2565

การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565
เปิดไฟล์
โพสโดย : kaikaew   วันที่ : 19 สิงหาคม 2565   View : 74
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :