รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 4

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563   21 เม.ย. 64 51
รายงานขอซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ 2562   15 มิ.ย. 63 55