องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โทรศัพท์ 045-761848 โทรสาร 045-761848
​​

วีดีโอแนะนำจังหวัด 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000005
วันนี้ 000008
วานนี้ 000006
เดือนนี้ 000012
เดือนก่อน 000230
ปีนี้ 003976
ปีก่อน 003989
  • ประกาศงานการเงิน
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับผู้เข้ารับการสรรหา/คัดเลือกคณะกรรมการลุ่มน้ำ ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำ - 11 พ.ย. 64(ดู 11) 
  ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง - 23 ก.ย. 64(ดู 30) 
  สถานการณ์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน ครั้งที่ ๔ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - 21 ก.ย. 64(ดู 12) 
  การประมูลพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ  - 21 ก.ค. 64(ดู 72) 
  กิจกรรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปี ๒๕๖๔ (โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข)  - 13 ก.ค. 64(ดู 54) 
  ประกาศ เรื่องแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาศที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 - 13 ก.ค. 64(ดู 46) 
  ประกาศ การขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ  - 7 ก.ค. 64(ดู 73) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศแผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2565 - 19 ต.ค. 64(ดู 12) 
  สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564 - 19 ต.ค. 64(ดู 13) 
  ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายข้างวัดโนนตูม หมู่ 5 บ้านโนนตูม - 14 มิ.ย. 64(ดู 52) 
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม Box Cultvert Single Box สายโศกอิจ่อย หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง - 14 มิ.ย. 64(ดู 59) 
  ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 20 เม.ย. 64(ดู 84) 
  สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2563 - 20 เม.ย. 64(ดู 83) 
  ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน จากถนน รพช.-วัดท่าวังหลวง หมู่ 2 บ้านเซ - 18 มี.ค. 64(ดู 100) 

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564 (ดู 17)

มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวตามมาตรการโควิด-19 (ดู 11)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวเรือโบราณวัดเชียงเพ็ง ณ บ้านเชียงเพ็ง หมู่ 7 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (ดู 61)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

สาระจากเชียงเพ็ง

เรียนออนไลน์ (online) 20 หลักสูตร จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ดู 169)

การปลูกผักแบบคีโฮล (ดู 210)

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 : [3 พ.ย. 64]
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : [15 ต.ค. 64]
  รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 : [1 ก.ย. 64]
  คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ : [23 ส.ค. 64]
  คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ : [23 ส.ค. 64]
  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต. : [23 ส.ค. 64]
  คำสั่งแตั้งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง : [23 ส.ค. 64]
  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง : [23 ส.ค. 64]
  คำสั่งแตั้งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : [23 ส.ค. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร