องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โพสโดย : wipada   วันที่ : 27 ตุลาคม 2565   View : 479
งานการเงินบัญชี
ประกาศ การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565  (ดู 363)
ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ดู 479)
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 )  (ดู 377)
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566  (ดู 371)
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันายน 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566  (ดู 287)
ประกาศ รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ดู 320)
ประกาศรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566  (ดู 82)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :