องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

รายการ การจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 16

รายการ การจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
รายการ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 (งบลงทุน)   7 เม.ย. 2567 20
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   14 ก.พ. 2566 67
แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   18 เม.ย. 2565 111
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   18 เม.ย. 2565 115
แผนการจัดหาพัสดุ สำนักงานปลัดฯ ประจำปี 2564   20 เม.ย. 2564 195
แผนการจัดหาพัสดุ กองคลัง ประจำปี 2564   20 เม.ย. 2564 217
แผนการจัดหาพัสดุ กองช่าง ประจำปี 2564   20 เม.ย. 2564 214
แผนการจัดหาพัสดุ กองการศึกษา ประจำปี 2564   20 เม.ย. 2564 192