องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

ควบคุมภายใน


ออนไลน์ : 5

ควบคุมภายใน วันที่ โหลด
รายงานผลการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   27 ต.ค. 2566 247
รายงานผลการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   20 ธ.ค. 2565 26
รายงานผลการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   30 พ.ย. 2565 143