องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

แผนอัตรากำลัง 3 ปี


ออนไลน์ : 18

แผนอัตรากำลัง 3 ปี วันที่ โหลด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569   6 ก.ย. 2566 23
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3   12 พ.ค. 2566 31
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2   1 ก.ย. 2565 78
ประกาศกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของ อบต.เชียงเพ็ง   16 มิ.ย. 2565 63
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อบต.เชียงเพ็ง   16 มิ.ย. 2565 63
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1   5 ส.ค. 2564 176
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566   28 ต.ค. 2563 532
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2   5 พ.ค. 2563 310