องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

ติดต่อ


ออนไลน์ : 4

ที่อยู่ : สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง
หมู่ที่ 1  ถนนอรุณประเสริฐ  ตำบลเชียงเพ็ง
อำเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร  รหัสไปรษณีย์ 35150

เว็ปไซต์ : www.chaingpeng.go.th

โทรศัพท์  045-761848
โทรสาร  045-761848

Email :
[email protected]

 
View : 2989