องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ


สิบตำรวจโท วรทัศน์ ทองเฟื่อง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 081-999-1644


นางสาวณฤวดี บุญทศ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 061-351-9949