ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ


สิบตำรวจโท วรทัศน์ ทองเฟื่อง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 081-999-1644


นางอรทัย คำสุข
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 089-7192649