องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 13

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 -2570)   19 ก.ย. 2565 67
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 -2565)   22 เม.ย. 2565 98