องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

งานพัสดุ : องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 17

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง 13 มิ.ย. 2566 27
ประกาศราคากลาง โครงการขยายท่อเมนประปาเหนือถนนอรุณประเสริฐ หมู่ 1,7 13 มิ.ย. 2566 25
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ต่อจากที่เดิม ถึง บ้านนายสุรพงษ์ ชาภิรมย์ หมู่ 3 บ้านโนนม่วง 24 มี.ค. 2566 58
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องชัน - นานายแดง หมู่ 5 บ้านโนนตูม 24 มี.ค. 2566 44
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.รอบหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านเซซ่ง 24 มี.ค. 2566 42
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเหมือน ถึง ถนนสายใหม่รอบหมู่บ้าน หมู่ 1 18 ม.ค. 2566 61
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง หมู่ 7 18 ม.ค. 2566 74
ประกาศ แผนจัดหา ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 28 ต.ค. 2565 113
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565 28 ต.ค. 2565 92