องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

กองช่าง


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : -


นายนิกร อาจสาลี
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 063-327-0869


- ว่าง -
นายช่างโยธา (ปง/ชง)
เบอร์โทร : -


นายสาคร เหล่าสุโพธิ์
พนักงานสูบน้ำ
เบอร์โทร : 085-027-0899


นายคมกริช พลเมือง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เบอร์โทร : 087-960-9852


นายมนตรี เนินทราย
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
เบอร์โทร : 080-736-7929


นายธนวินท์ วิทยาศิลป์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
เบอร์โทร : 088-082-6067


นายสุวันชัย จูมทอง
คนงานเครื่องสูบน้ำ
เบอร์โทร : 090-293-8228


นางสาวสุจิตรา คดเกี้ยว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 064-446-9493


นายณัฐศิลป์ เนินทราย
คนงาน
เบอร์โทร : 062-201-6099