องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 5

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   30 ต.ค. 2566 171
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   31 ต.ค. 2565 89
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่องแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   31 ต.ค. 2565 82
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   15 ต.ค. 2564 222
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2564   21 ต.ค. 2563 265
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564   21 ต.ค. 2563 345
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 2)   15 มิ.ย. 2563 242
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   1 ต.ค. 2562 284