องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 4

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   30 ต.ค. 2566 210
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   31 ต.ค. 2565 108
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่องแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   31 ต.ค. 2565 187
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   15 ต.ค. 2564 247
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2564   21 ต.ค. 2563 289
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564   21 ต.ค. 2563 377
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 2)   15 มิ.ย. 2563 282
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   1 ต.ค. 2562 303