องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โทรศัพท์ 045-761848 โทรสาร 045-761848
​​

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

วีดีโอแนะนำจังหวัด 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00002
วันนี้ 00002
วานนี้ 00018
เดือนนี้ 00182
เดือนก่อน 00133
ปีนี้ 01024
ปีก่อน 05724
  • งานบริหารทั่วไป
  • งานสาธารณสุข
  • งานการเจ้าหน้าที่
  • งานนโยบายและแผน
  • งานพัสดุ
  • งานการเงินบัญชี
  • งานจัดเก็บรายได้
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ต่อจากที่เดิม ถึง บ้านนายสุรพงษ์ ชาภิรมย์ หมู่ 3 บ้านโนนม่วง  - 24 มี.ค. 2566(ดู 16) 
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องชัน - นานายแดง หมู่ 5 บ้านโนนตูม - 24 มี.ค. 2566(ดู 14) 
  ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.รอบหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านเซซ่ง - 24 มี.ค. 2566(ดู 12) 
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเหมือน ถึง ถนนสายใหม่รอบหมู่บ้าน หมู่ 1 - 18 ม.ค. 2566(ดู 30) 
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง หมู่ 7 - 18 ม.ค. 2566(ดู 36) 
  ประกาศ แผนจัดหา ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 28 ต.ค. 2565(ดู 92) 
  ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565 - 28 ต.ค. 2565(ดู 62) 
  จ้างเหมาพนักงานสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้า บ้านเชียงเพ็ง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-29
  จ้างเหมาพนักงานจดมิเตอร์น้ำ (นางสาววิไลลักษณ์ เขื่อนคำ) ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-29
  จ้างเหมาพนักงานจดมิเตอร์น้ำ (นางสาววิจิตร ภูจักรนิล) ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-29
  จ้างเหมาผู้ผลิตน้ำประปา หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-29
  จ้างเหมาผู้ผลิตน้ำประปา หมู่ 1 และ หมู่ 7 ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-29
  จ้างเหมาบริการรายวันบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ บ้านเซซ่ง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-29
  จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-29

ภาพกิจกรรม

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน (ดู 28)

โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู 30)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ที่พักในพื้นที่ตำบลเชียงเพ็ง ลำเซบายรีสอร์ท (ดู 113)

แหล่งท่องเที่ยวเรือโบราณวัดเชียงเพ็ง ณ บ้านเชียงเพ็ง หมู่ 7 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (ดู 462)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ขอเชิญตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566 (ดู 57)

การปลูกผักแบบคีโฮล (ดู 533)

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

กระดานสนทนา

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนเมษายน 2565 : [23 พ.ค. 2566]
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 : [12 พ.ค. 2566]
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 10 เมษายน 2566 : [11 พ.ค. 2566]
  ประกาศแจ้งให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 : [2 พ.ค. 2566]
  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 : [2 พ.ค. 2566]
  โครงสร้างส่วนราชการ : [24 เม.ย. 2566]
  รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนมีนาคม 2566 : [24 เม.ย. 2566]
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน : [22 เม.ย. 2566]
  การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล : [22 เม.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม