องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 12

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 15 พฤษภาคม 2566   19 พ.ค. 2566 33
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 10 เมษายน 2566   11 พ.ค. 2566 30
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566   17 ก.พ. 2566 28
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566   6 ก.พ. 2566 24
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 27 ธันวาคม 2565   4 ม.ค. 2566 21
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 15 ธันวาคม 2565   19 ธ.ค. 2565 36
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565   18 พ.ย. 2565 38
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565   7 พ.ย. 2565 37
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 15 สิงหาคม 2565   19 ส.ค. 2565 69
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 11 สิงหาคม 2565   12 ส.ค. 2565 70
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 5 สิงหาคม 2565   11 ส.ค. 2565 67
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 8 สิงหาคม 2565   10 ส.ค. 2565 58
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 1 สิงหาคม 2565   5 ส.ค. 2565 54
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 1 มิถุนายน 2565   6 มิ.ย. 2565 45
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 9 พฤษภาคม 2565   13 พ.ค. 2565 59
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่่ 27 เมษายน 2565   29 เม.ย. 2565 51
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็งสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565 สมัยแรก ครั้งที่ 3 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565   24 ม.ค. 2565 21
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยแรก ครั้งที่ 2 วันที่ 14 มกราคม 2565   20 ม.ค. 2565 30
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยแรก ครั้งที่ 1 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565   10 ม.ค. 2565 20
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ครั้งแรก วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564   30 ธ.ค. 2564 29