องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

ข้อบัญญัติงบประมาณ


ออนไลน์ : 11

ข้อบัญญัติงบประมาณ วันที่ โหลด
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   14 ก.ย. 2566 215
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   27 ม.ค. 2566 83
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   27 เม.ย. 2565 156
ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564   21 เม.ย. 2564 318
ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563   1 ต.ค. 2562 283
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562   5 ก.ย. 2561 339
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   15 ธ.ค. 2560 350
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561   31 ส.ค. 2560 346