องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

เตือนเฝ้าระวังโรคไข้หูดับ


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: เตือนเฝ้าระวังโรคไข้หูดับ

ปัจจุบันมีแนวโน้มของการเกิดโรคติดต่อ่ระหว่างสัตว์และคนมีเพิ่มขึ้น  โดยโรคที่สร้างความสูญเสียทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย  และคนรอบข้าง  รวมทั้งมีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะโรคหูดับ (Streptococcus suis)  จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงเพ็ง เฝ้าระวังและปฎิบัติตามคำแนะนำ 
เปิดไฟล์
วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567   View : 164