องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

องค์กรแห่งการเรียนรู้ : องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 11

หัวข้อองค์กรแห่งการเรียนรู้ วันที่ ผู้ชม
ขอเชิญตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566

ขอเชิญตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566...

9 ก.พ. 2566 195
การปลูกผักแบบคีโฮล

        ...

22 เม.ย. 2563 632
การทำน้ำหมักและปุ๋ยหมักชีวภาพ

สูตรการทำน้ำหมักและปุ๋ยหมักชีวภาพ  https://www.baanlaesuan.com/186666/garden-farm/compost...

22 เม.ย. 2563 340
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19 (Covid19)

                 ...

17 เม.ย. 2563 754
โรคตุ่มน้ำพอง

...

8 ส.ค. 2562 465
ซิฟิลิส โรคติดต่อที่ต้องรู้จัก

...

8 ส.ค. 2562 472
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วไม่เป็นหวัดเลยจริงหรือ

...

8 ส.ค. 2562 347
วัณโรคหลังโพรงจมูก

...

8 ส.ค. 2562 340
ไข้เลือดออกครั้งที่สองต้องระวังจริงหรือ ?

...

8 ส.ค. 2562 250
รู้เท่าทันมะเร็งปากมดลูก

...

8 ส.ค. 2562 308
กลุ่มเสี่ยงโรคไวรัสทางเดินหายใจในหน้าฝน

...

8 ส.ค. 2562 368
ภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง

...

8 ส.ค. 2562 584
อาการภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ที่รุนแรง

...

8 ส.ค. 2562 624
ผูัสูงอายุกับโรคที่้ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

...

8 ส.ค. 2562 301
โรคหืด รักษาไม่หายขาด แต่ควบคุมได้

...

31 ต.ค. 2561 320
โรคหืด โรคใกล้ตัวที่ควรรู้จัก

...

31 ต.ค. 2561 265
Fast สัญญาณโรคหลอดเลือดสมอง

...

31 ต.ค. 2561 363
ปฏิบัติตัวอย่างไรห่างไกลมะเร็งหลอดอาหาร

...

31 ต.ค. 2561 273
10 พฤติกรรมเสี่ยงดื้อยา

...

31 ต.ค. 2561 215
6 อาการเสี่ยงโรคหัวใจ

...

19 ต.ค. 2561 463