องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

องค์กรแห่งการเรียนรู้ : องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 18

หัวข้อองค์กรแห่งการเรียนรู้ วันที่ ผู้ชม
ขอเชิญตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566

ขอเชิญตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566...

9 ก.พ. 2566 140
การปลูกผักแบบคีโฮล

        ...

22 เม.ย. 2563 605
การทำน้ำหมักและปุ๋ยหมักชีวภาพ

สูตรการทำน้ำหมักและปุ๋ยหมักชีวภาพ  https://www.baanlaesuan.com/186666/garden-farm/compost...

22 เม.ย. 2563 322
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19 (Covid19)

                 ...

17 เม.ย. 2563 730
โรคตุ่มน้ำพอง

...

8 ส.ค. 2562 446
ซิฟิลิส โรคติดต่อที่ต้องรู้จัก

...

8 ส.ค. 2562 451
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วไม่เป็นหวัดเลยจริงหรือ

...

8 ส.ค. 2562 332
วัณโรคหลังโพรงจมูก

...

8 ส.ค. 2562 328
ไข้เลือดออกครั้งที่สองต้องระวังจริงหรือ ?

...

8 ส.ค. 2562 235
รู้เท่าทันมะเร็งปากมดลูก

...

8 ส.ค. 2562 292
กลุ่มเสี่ยงโรคไวรัสทางเดินหายใจในหน้าฝน

...

8 ส.ค. 2562 352
ภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง

...

8 ส.ค. 2562 571
อาการภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ที่รุนแรง

...

8 ส.ค. 2562 604
ผูัสูงอายุกับโรคที่้ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

...

8 ส.ค. 2562 290
โรคหืด รักษาไม่หายขาด แต่ควบคุมได้

...

31 ต.ค. 2561 306
โรคหืด โรคใกล้ตัวที่ควรรู้จัก

...

31 ต.ค. 2561 244
Fast สัญญาณโรคหลอดเลือดสมอง

...

31 ต.ค. 2561 343
ปฏิบัติตัวอย่างไรห่างไกลมะเร็งหลอดอาหาร

...

31 ต.ค. 2561 260
10 พฤติกรรมเสี่ยงดื้อยา

...

31 ต.ค. 2561 198
6 อาการเสี่ยงโรคหัวใจ

...

19 ต.ค. 2561 444