องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

องค์กรแห่งการเรียนรู้ : องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 12

หัวข้อองค์กรแห่งการเรียนรู้ วันที่ ผู้ชม
เตือนเฝ้าระวังโรคเมลิออยด์ (โรคไข้ดิน)

เตือนระวัง  เฝ้าระวังโรคเมลิออยด์  (โรคไข้ดิน)...

27 ก.พ. 2567 155
เตือนเฝ้าระวังโรคไข้หูดับ

ปัจจุบันมีแนวโน้มของการเกิดโรคติดต่อ่ระหว่างสัตว์และคนมีเพิ่มขึ้น  โดยโรคที่สร้างความสูญเสียทั้.....

27 ก.พ. 2567 164
มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา...

27 ก.พ. 2567 20
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) สายพันธ์ JN.1

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) สายพันธ์ JN.1...

27 ก.พ. 2567 18
องค์ความรู้ด้านวัคซีนที่เกี่ยวข้องกับโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

องค์ความรู้ด้านวัคซีนที่เกี่ยวข้องกับโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน...

27 ก.พ. 2567 19
ขอเชิญตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2567

ขอเชิญตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2567...

18 ม.ค. 2567 212
การปลูกผักแบบคีโฮล

        ...

22 เม.ย. 2563 781
การทำน้ำหมักและปุ๋ยหมักชีวภาพ

สูตรการทำน้ำหมักและปุ๋ยหมักชีวภาพ  https://www.baanlaesuan.com/186666/garden-farm/compost...

22 เม.ย. 2563 375
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19 (Covid19)

                 ...

17 เม.ย. 2563 824
โรคตุ่มน้ำพอง

...

8 ส.ค. 2562 507
ซิฟิลิส โรคติดต่อที่ต้องรู้จัก

...

8 ส.ค. 2562 504
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วไม่เป็นหวัดเลยจริงหรือ

...

8 ส.ค. 2562 420
วัณโรคหลังโพรงจมูก

...

8 ส.ค. 2562 376
ไข้เลือดออกครั้งที่สองต้องระวังจริงหรือ ?

...

8 ส.ค. 2562 285
รู้เท่าทันมะเร็งปากมดลูก

...

8 ส.ค. 2562 337
กลุ่มเสี่ยงโรคไวรัสทางเดินหายใจในหน้าฝน

...

8 ส.ค. 2562 398
ภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง

...

8 ส.ค. 2562 664
อาการภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ที่รุนแรง

...

8 ส.ค. 2562 687
ผูัสูงอายุกับโรคที่้ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

...

8 ส.ค. 2562 330
โรคหืด รักษาไม่หายขาด แต่ควบคุมได้

...

31 ต.ค. 2561 354