สาระจากเชียงเพ็ง : องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 16

หัวข้อสาระจากเชียงเพ็ง วันที่ ผู้ชม
ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

...

7 ม.ค. 2565 171
การปลูกผักแบบคีโฮล

        ...

22 เม.ย. 2563 445
การทำน้ำหมักและปุ๋ยหมักชีวภาพ

สูตรการทำน้ำหมักและปุ๋ยหมักชีวภาพ  https://www.baanlaesuan.com/186666/garden-farm/compost...

22 เม.ย. 2563 263
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19 (Covid19)

                 ...

17 เม.ย. 2563 610
โรคตุ่มน้ำพอง

...

8 ส.ค. 2562 379
ซิฟิลิส โรคติดต่อที่ต้องรู้จัก

...

8 ส.ค. 2562 377
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วไม่เป็นหวัดเลยจริงหรือ

...

8 ส.ค. 2562 275
วัณโรคหลังโพรงจมูก

...

8 ส.ค. 2562 273
ไข้เลือดออกครั้งที่สองต้องระวังจริงหรือ ?

...

8 ส.ค. 2562 186
รู้เท่าทันมะเร็งปากมดลูก

...

8 ส.ค. 2562 239
กลุ่มเสี่ยงโรคไวรัสทางเดินหายใจในหน้าฝน

...

8 ส.ค. 2562 287
ภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง

...

8 ส.ค. 2562 469
อาการภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ที่รุนแรง

...

8 ส.ค. 2562 465
ผูัสูงอายุกับโรคที่้ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

...

8 ส.ค. 2562 231
โรคหืด รักษาไม่หายขาด แต่ควบคุมได้

...

31 ต.ค. 2561 250
โรคหืด โรคใกล้ตัวที่ควรรู้จัก

...

31 ต.ค. 2561 188
Fast สัญญาณโรคหลอดเลือดสมอง

...

31 ต.ค. 2561 279
ปฏิบัติตัวอย่างไรห่างไกลมะเร็งหลอดอาหาร

...

31 ต.ค. 2561 213
10 พฤติกรรมเสี่ยงดื้อยา

...

31 ต.ค. 2561 160
6 อาการเสี่ยงโรคหัวใจ

...

19 ต.ค. 2561 374