องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

งานจัดเก็บรายได้ : องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเรื่องการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ ประจำปี 2567 12 ก.ค. 2567 10
ประกาศ ขยายเวลาดำเนินการตามแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 2 พ.ค. 2567 60
ประกาศ ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขต อบต.เชียงเพ็ง อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2567 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 16 ก.พ. 2567 357
ประกาศ การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 15 ม.ค. 2567 318
ประกาศ แจ้งกำหนดการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566 15 มิ.ย. 2566 390
ประกาศ ขยายกำนดระยะเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 19 ม.ค. 2566 385
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 1 ก.ค. 2565 503