องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 13

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
จำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk -in)   25 มี.ค. 2567 49
จำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ผ่านช่องทาง E-Service   25 มี.ค. 2567 50