องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 15

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนพฤษภาคม 2566   23 ส.ค. 2566 15
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนมิถุนายน 2566   23 ส.ค. 2566 19
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนกรกฎาคม 2566   23 ส.ค. 2566 12
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนเมษายน 2565   23 พ.ค. 2566 20
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนมีนาคม 2566   24 เม.ย. 2566 23
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนกุมภาพันธ์ 2566   22 มี.ค. 2566 19
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนมกราคม 2566   9 ก.พ. 2566 30
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนธันวาคม 2565   23 ม.ค. 2566 26
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือน ตุลาคม 2565   19 ธ.ค. 2565 32
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือน พฤศจิกายน 2565   19 ธ.ค. 2565 33
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนกันยายน 2565   27 ต.ค. 2565 47
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนสิงหาคม 2565   7 ก.ย. 2565 74
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ เดือนกรกฎาคม 2565   15 ส.ค. 2565 67
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนมิถุนายน 2565   19 ก.ค. 2565 66
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนเมษายน 2565   8 มิ.ย. 2565 74
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนพฤษภาคม 2565   8 มิ.ย. 2565 62
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนมีนาคม 2565   8 เม.ย. 2565 81
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนกุมภาพันธ์ 2565   10 มี.ค. 2565 92
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนมกราคม 2565   15 ก.พ. 2565 114
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนธันวาคม 2564   30 พ.ย. 542 97
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนตุลาคม 2564   30 พ.ย. 542 87
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนพฤศจิกายน 2564   30 พ.ย. 542 89