ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 16

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนกันยายน 2565   27 ต.ค. 2565 11
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนสิงหาคม 2565   7 ก.ย. 2565 30
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ เดือนกรกฎาคม 2565   15 ส.ค. 2565 29
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนมิถุนายน 2565   19 ก.ค. 2565 30
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนเมษายน 2565   8 มิ.ย. 2565 41
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนพฤษภาคม 2565   8 มิ.ย. 2565 36
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนมีนาคม 2565   8 เม.ย. 2565 55
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนกุมภาพันธ์ 2565   10 มี.ค. 2565 68
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนมกราคม 2565   15 ก.พ. 2565 82
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนธันวาคม 2564   30 พ.ย. 542 63
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนตุลาคม 2564   30 พ.ย. 542 61
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนพฤศจิกายน 2564   30 พ.ย. 542 58