องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

ร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 14

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์


 
  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 045-761848
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ www.chaingpeng.go.th
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วนตนเองที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง
หมู่ที่ 1  ถนนอรุณประเสริฐ  ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร  รหัสไปรษณีย์ 35150
View : 970