ข่าวรับสมัคร : องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 12

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 21 พ.ย. 2565 13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 16 พ.ย. 2565 10
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 26 ต.ค. 2565 95
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง 28 มี.ค. 2565 205
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 24 มี.ค. 2565 219
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 มี.ค. 2565 208
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 1 มี.ค. 2565 188
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 25 ก.พ. 2565 187
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 ก.พ. 2565 287
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น 14 มิ.ย. 2564 369
รับสมัครสมาชิกธนาคารขยะหมู่บ้าน/ตำบลเชียงเพ็ง 5 ก.ย. 2561 586
รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเชียงเพ็ง 5 ก.ย. 2561 535
รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 5 ก.ย. 2561 621
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 30 พ.ย. 542 109
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง 30 พ.ย. 542 106