องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569
เปิดไฟล์
โพสโดย : kaikaew   วันที่ : 4 ตุลาคม 2566   View : 305
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :