องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569


ออนไลน์ : 16

หัวข้อ :: ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
เปิดไฟล์
โพสโดย : kaikaew   วันที่ : 6 กันยายน 2566   View : 316
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :