องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


ออนไลน์ : 13

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) วันที่ โหลด
ประกาศเจตนารมย์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   4 ต.ค. 2565 31