องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


ออนไลน์ : 11

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ วันที่ โหลด
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ   29 ธ.ค. 2565 29
ข้อกำหนดจริยธรรม   29 ธ.ค. 2565 29
ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น   29 ธ.ค. 2565 32
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น   29 ธ.ค. 2565 27