องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 5

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   25 มี.ค. 2567 42
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566   19 เม.ย. 2566 59
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   18 เม.ย. 2566 46
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   27 เม.ย. 2565 107
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566   20 เม.ย. 2564 182