นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 5

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   5 ม.ค. 2565 87
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566   20 เม.ย. 2564 119