การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 15

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ โหลด
ผลการดำเนินการในการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   18 เม.ย. 2565 74