องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุริตและประพฤติมิชอบประจำปี


ออนไลน์ : 6

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุริตและประพฤติมิชอบประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   31 ต.ค. 2566 16