องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

ที่พักในพื้นที่ตำบลเชียงเพ็ง ลำเซบายรีสอร์ท


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: ที่พักในพื้นที่ตำบลเชียงเพ็ง ลำเซบายรีสอร์ท

ลำเซบายรีสอร์ท  เป็นที่พักติดกับถนนอรุณประเสริฐ  มีห้องพักจำนวน 10 ห้อง (ห้องแอร์ทุกห้อง) เปิดให้บริการตลอด 24  ชั่วโมง  ค่าบริการ เพียงคืนละ 350 บาท  สามารถสำรองที่พักได้ที่หมายเลข 0943619191
วันที่ : 15 มิถุนายน 2565   View : 512