นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 15

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   5 ม.ค. 65 79
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566   20 เม.ย. 64 113