องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เปิดไฟล์
โพสโดย : kaikaew   วันที่ : 8 ธันวาคม 2566   View : 317
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :