องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย 
ในวันที่ ๑๔ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ฉีดพ่นยุงลายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
โพสโดย :   วันที่ : 2 มิถุนายน 2566   View : 476
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :