องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารฯ


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารและเผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
โพสโดย :   วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565   View : 433
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :