องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

การขับเคลื่อนจริยธรรม


ออนไลน์ : 16

การขับเคลื่อนจริยธรรม วันที่ โหลด
แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม   25 ต.ค. 2566 63
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   6 ต.ค. 2566 6