องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

ประกาศ แจ้งกำหนดการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566


ออนไลน์ : 15

หัวข้อ :: ประกาศ แจ้งกำหนดการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566

ประกาศ แจ้งกำหนดการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566
โพสโดย : wipada   วันที่ : 15 มิถุนายน 2566   View : 335
งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565  (ดู 464)
ประกาศ ขยายกำนดระยะเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566  (ดู 353)
ประกาศ แจ้งกำหนดการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566  (ดู 335)
ประกาศ การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567  (ดู 261)
ประกาศ ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขต อบต.เชียงเพ็ง อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2567 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  (ดู 322)
ประกาศ ขยายเวลาดำเนินการตามแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567  (ดู 21)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :