องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระเช้า)


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระเช้า)

ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระเช้า)
โพสโดย : wipada   วันที่ : 24 เมษายน 2567   View : 38
งานพัสดุ
ประกาศ แผนการจัดหา ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  (ดู 269)
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ต่อจากที่เดิม ถึง บ้านนายสุรพงษ์ ชาภิรมย์ หมู่ 3 บ้านโนนม่วง   (ดู 254)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องชัน - นานายแดง หมู่ 5 บ้านโนนตูม  (ดู 138)
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.รอบหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านเซซ่ง  (ดู 132)
ประกาศ แผนจัดหา ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ดู 176)
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565  (ดู 154)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเหมือน ถึง ถนนสายใหม่รอบหมู่บ้าน หมู่ 1  (ดู 205)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :